Trädgårdsliv | Trädgården | Buskar | Rosor | Perenner | Clematis | Dammen | Kaktusar |Projekt

vinjett

Friläggning av berg på den södra sidan av huset. Borttagning av hallonsnår och grästuvor.

innan berg

Juni och juli 2009

På sydsidan av huset finns den här passagen mot skogen. Den har använts som byggarbetsplats mest. Mycket gräs och ogräs! Det finns ett litet berg, som inte syns på den vänstra bilden. En tanke om att frilägga berget och snygga till passagen dök upp sommaren -09. På bilden nedan, har mossa och blåbärsris tagits bort. Några små träd och buskar ska också bort. Sedan skall det muras en kant av cement och sten mellan berget och marken framför. Det borde göra berget mer synligt. En stig av cement och sten skall också fixas till mellan berget och den upphöjda rabatten med clematis och heuchera.

stenar kant

Augusti - september 2009

Här syns cementkanten mot berget. En bit plastmatta var formkant mot marken utanför. Till vänster syns den blivande stigen. Några levande rötter ska bevaras för att försörja ett träd ovanför berget.

kant gång

Augusti 2010

Här är stigen färdiglagd. Stenar finns också runt magnolian ´Yellow Bird´. Mellan berget och stigen harjag planterat potentilla tridentata ´Nuuk´ och mellan stigen och granen ska Bergormrot, bistorta affinis, planteras. På gräset nedanför allt, ska vi lägga ut markduk och ha grus ovanpå. Ett område mindre att klippa gräs på! Sommaren 2012

stubbe grus

Slutet av augusti 2010

Vi har satt bergenia runt kanten och har torvblock med surjord innanför. Den stora clematis tangutican ska bort och ersättas av en Trollhassel, hamamelis intermedia ´Gingerbread´. Nunneört, corydalis och en julroshybrid är planterade. När duken och gruset kommit på plats ser allt mycket snyggare ut! Höstbild 2011

grus
grus
Här är grus utlagt och den resterande planteringen återstår. Det gäller också att få en snygg övergång till skogen. Lundväxter och ormbunkar närmast berget. Något gräs och några hostaplantor passar säkert bra också. Fortsättning följer nästa år!
sciadop
bergenia

Sommaren 2011

Här har allt vuxit till sej! Pulmonaria och sciadopitus verticillata i framkanten. En klättrande schizandra rubriflora vid stubben. Bergenia vid grusgången.

höstbräcka
ramonda

Mukdenia rossi, höstbräcka, har verkligen fin höstfärg! Ramondan hukar under stenen.

bergormrot
lychnis

Bistorta affinis ´Superba´, bergormrot, breder ut sej nedanför berget och en låg Lychnis växer i torvkanten.

|Granprojekt | Rabattprojekt | Staketprojekt | Utvidgad granplantering | Berget | Dikesslänt | Kanter | Listor


Trädgårdsliv | Trädgården | Buskar| Rosor | Perenner | Clematis | Dammen | Kaktusar |Projekt

dec.-13©Margareta Rodensjö