Trädgårdsliv | Trädgården | Buskar | Rosor | Perenner | Clematis | Dammen | Kaktusar |Projekt

vinjett

Mera granfällning och nyplantering av barrväxter, surjordsväxter som magnolior, jätteblåbär och ljung.

start
gräs

2007 fälldes en gran och en björk här. Gräset har tagit fart och den lilla skruvlärken framför pirran, behöver lugnare omgivning.Grannen ska dessutom fälla alla granar mot min tomt! Vi har redan innan, börjat plantera en barriär av olika tuja, varvat med vildrosor och eldtornsbuskar.

Granen till höger står på vår tomt. Många träd har pinnar runt stammen för att hålla rådjuren borta. Det hjälper lite mot fejning ändå.

underlag
underlag

Här läggs blöta torvblock ut. Alla stora grästovor har grävts bort. Marken runt träden får svart byggpapp över marken och sedan ett lager torv-sandjord. Över har vi lagt halvt komposterade barr och överst nya barr. Gångarna har fått svarta plastsäckar underst. Lagda med omvänt tegeltaksmodell för att vattnet skall komma in under plasten. Sedan en väv och överst ett tjockt lager träflis från grangrenar.

Det var många grästuvor, trädrötter och stora stenar som fanns i backen! Under grässvålen bestod jorden mest av grov sand med små och stora stenar i. Stenarna kom väl till pass vid kanterna och mellan torvblocken!

stig
stig

Det är nästan färdigt. Mera grenflis ska läggas på gångarna. Det finns en stor gran som skall fällas och allt barr och ris tas tillvara på olika sätt. Den gamla granplanteringen syns i övre vänstra hörnet. Där växer det redan för tätt! Några träd skall flyttas mot gränsen till grannen! I den nya delen växer en ginnalalönn, några små strobustallar, en Rhododendron pachysantum, amerikanska jätteblåbär, svenska blåbär och lingon, flera olika vårljung och höstljung.

I den bortre delen växer några magnolior, roddar och tallar. Ljungväxter är planterade där också liksom svenska lingon och blåbär. Några små grässorter och en del sippor har kommit till.

stig

tall, Shwerinii

Här ovan syns en av magnoliorna, ´Elisabeth. Den är borta nu. Bakom ginnalalönnen, stod en stor hassel. Den nådde ända upp till taket. När vi tagit bort den, blev det väldigt kalt och lite blåsigt. Då kom planket till vänster, upp! Nära huset har vi planterat en kopparlönn och en sammetshortensia. Lite vågat men jag hoppas det går.

Till höger, en häftig tall är Pinus x schwerinii. Den skall bli rätt hög och det passar ju bra vid gränsen. Den överlevde tyvärr inte rådjurens hornattacker.- Bilden visar, 2015 , hur omgivningen ser ut nu. Det är inte många träd och buskar man känner igen. Två rhododendron kanske från bilden ovan. På den bilden från 20015 syns också den nyare Acer griseum till höger.

huckelberry
sydbok

gamla granplanteringen
Längst fram är den gamla granplanteringen från 2004. Den är för tätplanterad så några träd skall flyttas! Grannens granar är fällda nu, så det är kalare i bakgrunden. Hoppas mina tujor växer upp fort! Slangen över grusgången kommer från vattentunnan, som töms via slangen, när tunnan blir full. Det blir spännande att se hur allt ser ut om något år! Så här ser det ut 2012

|Granprojekt | Rabattprojekt | Staketprojekt | Utvidgad granplantering | Berget | Dikesslänt | Kanter | Listor


Trädgårdsliv | Trädgården | Buskar | Rosor | Perenner | Clematis | Dammen | Kaktusar |Projekt

jan.-16©Margareta Rodensjö