Trädgårdsliv | Trädgården | Buskar | Rosor | Perenner | Clematis | Dammen | Kaktusar |Projekt

vinjett

En ny våtbäddsrabbatt

våtbädd

Så här fungerar en våtbädd. Tät byggplast i botten håller vattnet kvar och hindrar rötter från att tränga in. Det är viktigt att avrinningen , dränneringsröret fungerar och hindrar rötterna från omgivande törstiga träd att söka sej dit! Det bör mynna ovanför markytan eller bland sten.

dig lera
Våren -05 började vi anlägga en ny våtbäddsarbatt vid vår tomtgräns. Det finns väldigt mycket lera just där. Björkrötter är det också gott om. Vi använde byggplast,ca 250 cm bred, i botten och under den ett grusdike för drännering. En del lera togs bort och ersattes med grus, barkkompost, grästorvor, hästgödsel och torv.

Eftersom rabatten var ganska lång, grävde vi en bit i taget och fyllde igen den över byggplasten. Annars hade det blivit för mycket lerberg runt oss! Den lera som blev över, sparar vi i ett "lerförråd". Bra att ha vid plantering i sandjorden i skogen. Många tunga lass kördes bort. Till kant runt rabatten, samlade vi sprängsten från ett stenupplag. Jag tror vi plockade med oss tio stenar varje gång vi passerade stället. Närmare 40 st totalt.

kant

Här byggs kanten. Torvblock på insidan av plasten och väv, med gatstenen ytterst och sprängstenen innerst, på utsidan. Bakre sidan av rabatten, får gamla stockar som kant. Det håller nog några år och kan ersättas vid behov senare.

Första årets plantering i juli -05. Tobaksplantor fick fylla ut tomrummen tills vidare. Senare är det tänkt att den soligare delen till höger, skall ha färgstarka blommor under hela sommaren och sedan skall den skuggigare delen till vänster, ha blommor mer i vitt och eventuellt något blått. Jag har frösått olika sorters blåklockor och nävor som väntar i lådan nere i högra hörnet. I framkanten växer irisar och dagliljor.

Här visas bilder från olika årstider och olika år av rabatten

rabatt
27 juni 2010, massor med lökväxter!
10juli
10 juli 2016
rabatt
19 juli 2009, Iris och gillenia
rabatt
7 augusti 2010, dagliljor och echinaceas tid!
rabatt
27 september 2011, tid för rudbeckior och astrar. Hösten är nästan den bästa tiden!
höstblommor
astrar

10 oktber 2016. Fortfarande blommar det, trots den torra sommaren. Oktoberstormhatten och astrarna står för det sista utspelet och gillenia trifoliata lyser med sin färg. Det är roligt med en rabatt som håller hela året, tycker jag.

 

För att kunn hålla en rabatt snygg, med så mång växter, krävs det att man klipper bort överblommat och inte låter växterna gå i frö. De efterkommande behöver all plats. Jag går nog ut några gånger per vecka med saxen och korgen... Ett sant nöje!

gillenia collage
allium
Gillenia trifoliata, Trebladsspira + Collage av blommor som ingår i rabatten + Försommarblom av allium , vipprams och aklejor

Den vilda rabatten

Det blir en vild fortsättning på den ordnade gränsrabatten! Den delen ligger utanför själva våtbädden och är egentligen bara fuktigt gräs med massor av kvickrot och älggräs. Här har jag grävt upp älggrästuvor och satt ner andra livskraftiga växter som får kriga med varandra! Huvudsakligen med vita blommor. Med den nya betongkanten vet jag var jag ska klippa gräset respektive gräva upp ogräs!

27aug 27juli 27 sept
27 augusti 2010
27 juli 2011
27 september 2011
Ny betongkant gör det lättare att klippa gräset. Se Kantprojeket.

|Granprojekt | Rabattprojekt | Staketprojekt | Utvidgad granplantering | Berget | Dikesslänt | Kanter | Listor


Trädgårdsliv | Trädgården | Buskar | Rosor | Perenner | Clematis | Dammen | Kaktusar |Projekt

jan.-17©Margareta Rodensjö