Trädgårdsliv | Trädgården | Buskar | Rosor | Perenner | Clematis | Dammen | Kaktusar |Projekt

vinjett

Omgjord dikessluttning. Förenklad gräsklippning, förhoppningsvis...

start

 

Mellan vår stora gräsmatta och resten av trädgården har det funnits ett gammalt dike. Gräsmattan var tidigare åker och består riktig lera. Diket fungerar inte längre och gräsmattan kan bli blöt eftersom vattnet bromsas upp av leran. Ovanför diket blir jorden mer sandig och grusig ju högre upp man kommer. Högst upp på tomten är det bara grus och sten i backen. I dikeskanten växte det många typiska dikeskantsträd när vi flyttade in. Al, sälg, björk, en och nyponrosor. Nu är det nästan bara nyporosor kvar! Det har varit besvärligt att gå med trimmer mellan alla buskar i sluttningen. Eftersom det finns mycket sten i trädgården, beslöt vi att göra en mur nedanför boden. Ha rosor planterade i den och slippa gräsklippningen där skulle underlätta. Nedanför blir det plan mark där gräsklipparen kan rulla som vanligt. Bilden är från 2006 och vi har börjat samla stenar på platsen.

 

a
b
c
2011

Den första bilden visar hur det såg ut 2003. Nästa bild är från 2007. Muren påbörjad och ett högt Miscanthusgräs är planterat där sandhögen låg tidigare. Den näst sista bilden är från 2007 också. Den sista bilden är tagen 2011n när huset fått ny färg!

Den andra sidan av slänten

dike kvar?

 

På den andra sidan om infartsvägen är slänten lägre och planar ut helt där björken syns. Den är borttagen nu! Det före detta diket är uppfyllt med mycket grus och sandjord. Eftersom det oftast är lite fuktigt i diket ville vi ha en dränerande jord som inte heller var för näringsrik. Sedan är meningen att växterna ska klara sej själva utan för mycket inblandnig och skötsel. Helt ogräsfritt är det inte heller...Utmed nederkanten växer mycket Geranium x cantabrigiense och i den övre Geranium macrorrhizum. Däremellan finns många bienner och andra kortlivade vagabonder som tex., Verbascum, Oenothera, Digitalis, Dianthus och Crocosmia m.fl. De kommer och går och rabatten blir olika varje år! En salig röra av växter i vitt, rosa, ljusgult och blått.

200706
201006
201008

Den översta bilden är tagen 2003. I undre raden är första bilden från juni, 2007 och de andra två från 2010, juni och augusti. På den sista syns också gränsrabatten mot grannen.

karmina
karmina
Geranium cantabrigiense ´Karmina´växer närmast kanten. Geranium endressi växer längre bak. Några pioner syns också.
alpslide
Yttersta änden på dikesslänten. Avslutninges gjordes 2110 i samband med att den delen av trädgården fick ett dräneringsdike som leder bort vatten under blöta höstar. Här ser man också den splitternya betongkanten. Gräset närmast har inte börjat växa ännu. Alpslidet lyser fint i solen och skymmer den gamla björkstubben.

 

Mer om rabatten finns här

 

|Granprojekt | Rabattprojekt | Staketprojekt | Utvidgad granplantering | Berget | Dikesslänt | Kanter | Listor


Trädgårdsliv | Trädgården | Buskar | Rosor | Perenner | Clematis | Dammen | Kaktusar |Projekt

dec.-16©Margareta Rodensjö