Trädgårdsliv | Trädgården | Buskar | Rosor | Perenner | Clematis | Dammen | Kaktusar |Projekt

Buskar, träd och barrväxter i samplantering

kotte

Koreagranens kottar är verkligen uppåt! Granen är inte så stor och finns i en mängd namnsorter med olika utseende.Tyvärr tenderar de att växa för snabbt i vårt klimat och med för god näringstillgång. Årstillväxten blir stor och det blir glest mellan grenvåningarna!

barr 2008 ungefär.
Vi har planterat en hel del mindre granar för rätt många år sedan. Nu börjar det bli tätt i planteringen och flera har tagits bort. Den silvriga granen till höger är en Picea omorika ´Nana´, liten serbgran. Runt granarna växer höst och vårljung. På sensommaren ser det ut så här bland barrväxterna. Vårljungen har fin nytillväxt och höstljungen har börjat blomma.

Granar vill ha lite fuktigare och mer lerig och näringsrik jord än tallar. De tål också mer skugga även om några sorter vill ha sol. Koreagranar hör till solälskarna. Viktigt att tänka på vid val av planteringsplats.

 

Här, till höger, syns barrplanteringen efter grannens avverkning. Vår rad med tujor skymtar längst bak. Några koreagranar finns också och i mitten står Picea omorika ´Nana´. Det är lite fuktigare och mer skugga här, nära huset.

koreegran

Abies koreana ´Bruhl´

piceaomorikanana
Bilder från 2008 och några år senare.
Picea omorika ´Nana´2008 och 2016. År 2017 blev granen nedsågad till ved.
barr
barr

Bild från 2011 och från 2014

Tallar gillar sol och sandig jord så de passar jättebra hos oss! Vid gränsen mot norr har vi flera bergtallar och en Pinus x schwerinii, som blev ganska hög. Den hade långa hängande barr och såg kul ut. Rådjuren hade misshandlat den 2011 så den togs bort sommaren 2012. Högra bilden visar ungefär samma område år 2114. Stubben har förmultnat och den lilla rhododendronbusken har vuxit till sej. Den vitblommande ljungen står kvar och tallen i bakgrunden är större. Bakom stubben, ett rynkolvon, Viburnum rhytidophyllum. Granen är en Picea sitchensis och rhododendronen en Rhododendron Bureavii x Hydon Velvet.

urchin
edel

En sort som jag är lite osäker på, är Pinus strobus. De ser väldigt fina ut med sina fembarrs- grenar. Jag har läst att dom kan drabbas av en sjukdom som värdväxlar med Ribes och det finns det gott om. Alla svartvinbärsbuskar och måbär som finns i omgivningen. Till vänster Pinus strobus ´Sea Urchin´. En sydbok, Notofagus antarctica skymtar till höger. Juniperus sqamata längst fram tillsammans med grenig julros. 2011

Den högra bilden visar stigen ner mot bilderna ovanför. Lagerhägg närmast, sedan en Pinus strobus ´Edel´. Sedan en Rhododendron pachysanthum och de växterna som beskrivs högre upp. 2014

blåbär
färg

En högre Vaccinium corymbosum, som växer mellan buskarna. Det är lite kul att ha andra typer av växter mellan barrväxter. Speciellt sådana som ger höstfärger! Olika sorter av ljung och gentianor är riktigt färgstarka! De trivs ju också med samma grus/torvblandning i jorden.

En tall som utvecklas fint är den vänstra, Pinus leucodermis, ormskinnstall. Den skulle man kanske ha fler av? Den har sällskap av ljung och en låg blåbärsbuske, Vaccinium angustifolium ´Putte´. Den har också hybridlingon,Vaccinium vitis-idaea, runt fötterna.

pinus mugho
pinus mugho

Bilden är från 2008. Bilden till höger, visar tallen 2012!

Den har växt rätt mycket på fyra år och nu är den ännu större och många grenar har klippts bort, nerifrån. Den har växt till sej och är inte längre spretig!

Bergtallar, Pinus mugho´Pumilo´, finns lite här och där. Ibland kan de bli fina till växten och ibland drar de iväg och blir fula. Ändå ett bra lä och insyns-skydd. Knipsar man årsskotten på våren blir tallen knubbigare. Den till vänster, har fått lite ojämn knipsning!

 

lärkträd
cederbarr

Några lärkträd, Larix kaempferi och Larix kaempferi ´Diana´, skruvlärk. Skruvlärken är inte så stor och har en intressant form. Vintertid ser man de vridna grenarna tydligt

Andra, just nu halvstora, barrväxter som finns är Himalayacerder, Cedrus deodara ´Karl Fuchs´. Den kan bli stor, men inte här - tror jag. - Togs bort 2010!

gulbarr
cryptomeira

2014

Chamaecyparis pisiferia´Aurea´. Kan bli fin ihop med den röda perukbusken i bakgrunden. Det vinterinburade trädet är ett gulvedsträd, Cladrastis kentukea. Det ska gilla sol och torka så det passar bra här!

2011

Cryptomeira japonica? växer långsamt men har överlevt den senaste vintern.

Ett Ginkgo biloba -träd har jag haft några år. Det växer långsamt men kan nog bli fint. Så stort som det blir nere i Europa blir det aldrig. Det finns ett i Solna Centrum som har stått där i minst 10 år och det är kanske 2m högt!

Ginkgoträdet får fin gul höstfärg, precis som lärkträden och fäller sedan sina barr-löv.

 

Några fler nya barrträd finns planterade, men är inte fotograferade ännu. Vi får se hur de tar sej...

spansk gran

Den spanska granen, Abies pinsapo, har speciella barr.

Pseudotsuga menziesii glauca pendula, Tsuga är några bland de nya! Tsuga är mer enliknande och pseudotsuga mer granlika.

Picea breweriana, Picea omorika ´Zuckerhut´och Picea orientalis,´Aureospica´, som har ett ljusgult utspring av de nya skotten. På sensommaren är den helt grön.

 

ginkgo
Spännande med barrväxter!

 

 

 

 

 

 

 

 

rawdeer

Bilden bakom, visar utsikten i vinterskrud

skogen

 

 

 

 

 

 

 

 

rawdeer

Vy från köksfönstret ser ut så här. Det är viktigt för oss att den odlade delen av trädgården harmonierar med omgivningen! Sommar som vinter är den vår länk till naturen. De vilda djuren kommer ofta på besök. Rådjur, älg, grävling och räv är vanligt förekommande. Mink, vessla och mård har jag sett på tomten. Grannar har haft besök av lo och varg och någon björn har förirrat sej till Rådmansö och spår av vildsvin kan jag alltid se i skogen.

 

Listor, ofta med bilder, till:

buskar, små barrväxter

träd, ormbunkar, gräs mm

 

Buskar, vintergröna | Barrväxter | Buskar och träd, lövfällande


Trädgårdsliv | Trädgården | Buskar | Rosor | Perenner | Clematis | Dammen | Kaktusar |Projekt

jan.-18©Margareta Rodensjö